• Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Pomembno in pozitivno je, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Po drugi strani strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Prav tako realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Prav tako realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Prav tako realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Prav tako realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Prav tako realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Prav tako realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Prav tako realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Prav tako realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Prav tako realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Prav tako realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Prav tako naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Prav tako naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Prav tako naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Prav tako naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Prav tako naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Prav tako naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Prav tako naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Prav tako naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Prav tako naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Prav tako naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Prav tako kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Prav tako koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Prav tako koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Prav tako koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Prav tako koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Prav tako koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Prav tako koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Prav tako koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Prav tako koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Prav tako koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Prav tako koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Prav tako premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Prav tako konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Prav tako konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Prav tako konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Prav tako konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Prav tako konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Prav tako konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Prav tako konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Prav tako konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Prav tako konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Prav tako konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Prav tako krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Prav tako intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Prav tako odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Prav tako strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Rad bi poudaril, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Na tak način realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Na tak način realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Na tak način realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Na tak način realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Na tak način realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Na tak način realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Na tak način realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Na tak način realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Na tak način realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Na tak način realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Na tak način naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Na tak način naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Na tak način naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Na tak način naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Na tak način naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Na tak način naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Na tak način naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Na tak način naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Na tak način naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Na tak način naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Na tak način kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Na tak način koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Na tak način koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Na tak način koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Na tak način koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Na tak način koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Na tak način koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Na tak način koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Na tak način koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Na tak način koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Na tak način koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Na tak način premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Na tak način konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Na tak način konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Na tak način konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Na tak način konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Na tak način konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Na tak način konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Na tak način konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Na tak način konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Na tak način konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Na tak način konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Na tak način krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Na tak način intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Na tak način odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Na tak način strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da intenzivnosti novih trendov usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da odprava medsebojnega nezaupanja usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Ne moremo pa mimo dejstva, da strpno reševanje osnovnih dilem usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa realizacija programskih nalog usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa naš trenutni položaj usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa kvaliteta in razširjenost naših aktivnosti usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa koalicijski dogovor usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa premagovanje strankarskih nesoglasij usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa konstruktivni dialog usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov zahteva temeljito analizo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov narekuje preciziranje in jasno usmeritev smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov dodatno prispeva k formiranju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov uravnava participacijo vseh dejavnikov pri kreaciji smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov omogoča večjo kreativnost pri odločanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov odpravlja odprta nesoglasja pri oceni smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov spodbuja premostitev nasprotij pri oblikovanju smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov jasneje determinira strategijo smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov tvorno sooblikuje nova stališča do smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti sprememb v sistemih funkcioniranja.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti modela splošnega napredka.
 • Prav posebno pa krepitev in razvoj družbenih mehanizmov usklajuje oceno pomembnosti smernic vključevanja v sodobne evropske tokove.
 • Prav posebno pa intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo finančnih in administrativnih pogojev delovanja.
 • Prav posebno pa intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo primarnih gospodarskih ciljev.
 • Prav posebno pa intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo aktivnosti vseh političnih subjektov.
 • Prav posebno pa intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo zainteresiranosti družbenih faktorjev.
 • Prav posebno pa intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo organiziranosti kadrovskih struktur.
 • Prav posebno pa intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo nekaterih prednostnih nalog.
 • Prav posebno pa intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo novih zakonskih predlogov.
 • Prav posebno pa intenzivnosti novih trendov zahteva temeljito analizo sprememb v sistemih funkcioniranja.<